2017 Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin artırılması amacıyla düzenlenen InnoTEAM Yarışması kapsamında;
Sabancı Üniversitesi İnovasyon uzmanları ve Ajans uzmanlarından oluşan Değerlendirme Komitesi firmaların inovasyon yönetimi konusundaki mevcut durumlarının analizini gerçekleştirmiştir.

Analiz sonucu mevcut yapısı itibariyle firmamız mentörlük hizmeti almaya hak kazanan ilk 10 firma arasında yer almıştır.

Mentörümüz Sn.YektaÖzcan Özözer firmamıza ziyaretlerini gerçekleştirerek İnovasyon Yönetimi konusunda gelişimimize destek sağlamaktadır.